Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
Øla Røe
Nytt prosjekt ved VSM
ELLEVE SAMISKE TIDSBILDER
Varanger Samiske Museum har fått prosjektmidler til prosjektet Elleve samiske tidsbilder - 11 sámi áigegova, et utstilllilngsprosjekt vi gjennomfører i samarbeid med Jorunn Eikjok, GÁISÁ kultur-film-opplevelsesdesign, som er initiativtaker bak prosjektet.
Les mer
14.10.2016
VSM
STEINDALDERUKA I GANG PÅ VSM
Skoleklasser fra østfylket deltar
Nok en gang arrangerer museet steinalderuke - det er faktisk det 15. året vi tilbyr dette temaet for grunnskolen. I år bidrar fylkeskommunen med en av sine arkeologer - Jan Ingolf Kleppe, som instruerer elevene i datidens steinteknologi. Museets Roger Persson og Elle Smuk er øvrige instruktører.

Skoleelever fra Vadsø, Båtsfjord, Kirkenes, Vestre Jakobselv og Tana deltar i år, tilsammen 190 elever er påmeldt. NB! Dette er et bestillingstema som må forhåndsbestilles - og årets steinalderuke er allerede fullbooket!

Illustrasjonsfoto fra 2012. JI Kleppe fra fylket instruerer. Foto: Várjjat Sámi Musea.

Les mer
19.09.2016
Nina Merete Austad/FFK
Varanger Samiske Museum deltok i Murmansk
NORSK-RUSSISKE KULTURDAGER 2016
Museet deltok som en del av delegasjonen fra Finnmark fylke, og bidro både med innlegg på kulturforumet og deltok i møte med regionalmuseet i Murmansk om kommende samarbeidsprosjekter. Arrangementet er et ledd i den Norsk-Russiske handlingsplanen for kultursamarbeid i Nordområdene.
Les mer
21.09.2016
VSM
Kulturminnedagen 2016
GUDENES HELLIGE FJELL - MYTOLOGI, KULTURMINNER OG VERN
Varanger Samiske Museum arrangerer i samarbeid med Vadsø historielag Kulturminnedagen 2016. Museet har på oppdrag fra Sametinget gjennomført et tilretteleggings- og formidlingsprosjekt på Murggiid/Klubben, med midler fra Sametinget og Riksantikvarens BARK-midler, og ønsker å formidle både formålet bak prosjektet og de spennende kulturminnene og kulturhistorien i området. Hold av søndag 11. september!
Les mer
30.08.2016

VEL OVERSTÅTT VUONNAMÁRKANAT!
30.08.2016
  Jan Ingolf Kleppe
Sommernytt III
15.07.2016
  Tromsø Museum
Sommernytt II
15.07.2016
         
Geir KristiansenSommernytt I
15.07.2016
  Viktig info om Mortensnes!
17.08.2016
  Vi minner om Digitalguide for Ceavccageaðge Mortensnes kulturminneområde
29.06.2016
         
Sommersesongen er her!
02.06.2016
  Fotoprosjekt på VSM
13.05.2016
  Vil du selge dine varer på Vuonnamárkanat 2016?
18.04.2016
         
Gratulerer Johan Andreas!
30.03.2016
  Museet er stengt 16. og 17. mai
02.05.2016
  Vuonnamárkanat søker parkeringsvakter og billettselgere!
06.04.2016
         
   
         
   
         

Logg inn ČálliidAdmin