Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
Nuorttanaste - registrering av foto
VSM har mottatt kr 130 000 i prosjektmidler fra Sametinget til å registrere foto fra fotosamlingen etter mangeårig Nuorttanaste-redaktør John Ole Nilsen. Det er en stor og omfattende samling med motiver hovedsakelig fra etterkrigstidens Finnmark. Samlingen er allerede delvis digitalisert og John Ole Nilsens sønn, John Samuel Nilsen, jobber nå med å registrere informasjon om fotoene i museets database. Etter hvert vil også fotoene blir tilgjengelige på digitaltmuseum.no 
 
VSM  overtok i 2003 privatarkivet etter John Ole Nilsen (1914-1998). Nilsen var redaktør for den samiskspråklige avisa Nuorttanaste i perioden 1960-1992. Avisa ble stiftet i 1898 og er den eldste samiske avisa, den blir fremdeles gitt ut i dag.  Den har en spesiell plass i det samiske samfunnet på grunn av dens lange historie og fordi den var den aller første samiskspråklige avisa.