Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
Parkprosjekt VSM
Museet har lenge ønsket å videreutvikle sitt utendørsområde og omforme ett av grøntområdene ute til en park eller hyggeområde for lokalbefolkning og turister. Vi jobber nå med ideene, noen av dem utviklet i samarbeid med elever i Ungt Entreprenørskap. Les mer om samarbeidet og prosjektet her