Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
Se min kofte!
Med prosjektet Gea mu gávti! Se min kofte! ønsker VSM å utvikle et nytt formidlingstilbud til skoleelever. Formidlingstilbudet er tenkt å bestå av et undervisningsforløp der elevene lærer om Nessebykoftas utforming og historie samt hvordan kofta brukes i dag. Vi tenker å fokusere på koftas rolle som identitetsmarkør og rolle i den samiske revitaliseringen som har foregått siden 1970-tallet. Som en del av undervisningen  vil elevene få mulighet til å prøve på seg kofte og tilbehør. Innkjøp av kofter og tilbehør inngår i prosjektet. Prosjektet er finansiert av Sametinget (kr 70 000) og Finnmark Fylkeskommune (kr 10 000). Prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av 2016, slik at formidlingstilbudet er klart i 2017.