Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
Čállosat 2004 - Samisk forhistorie

Rapport fra konferanse i Lakselv 5.-6. September 2002

Dette er den første utgaven av Varanger Samiske Museums eget tidsskrift: Várjjat Sámi Musea Čállosat/ Varanger Samiske Museums Skrifter.

Den foreliggende utgaven er et resultat av konferansen "Samisk forhistorie” som ble arrangert av Varanger Samiske Museum i Porsanger høsten 2002. Foredragene fra konferansen er her samlet i artikkelform.

Redigert av Mia Krogh og Kjersti Schanche

ISBN 82-7746-005-8
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIS KR 100,-