Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
Elleve samiske tidsbilder - 11 sámi áigegova
 
Prosjektet er en foto- og tekstutstilling med videoer som portretterer samer i 11 ulike miljøer i Sápmi. 
 
Formålet med utstillingen er å styrke ytringsfriheten om samiske spørsmål i Norge og i resten av Sápmi, særlig ved å stimulere til den levende debatten i det offentlige rom. 

Utstillingen er en samtidsdokumentasjon der 27 samiske personer blir portrettert og forteller om sine liv. De viser sine virksomheter, kulturuttrykk og identiteter. Disse personene bor i fire land, tilhører ulike generasjoner og har ulike livssyn. De er i forskjellige livssituasjoner og har ulike yrker. De er lulesamer, skoltesamer, nordsamer, sørsamer og kildinsamer. De østligste samene bor i bygda Loparskaya på Kolahalvøya, og de sør-vestligste i Kristiansand. Disse er etterkommere av sørsamer som drev reindrift i Setesdalen. 
 
Samtidsdokumentasjonen får frem mangfoldet i samisk kultur, samiske menneskers selvidentifikasjoner og egenfortellinger. Den formidler aspekter ved situasjonen for samene i dag. Den viser også kontrastene og livskraften som mennesker med samisk kultur og identitet står oppe i og er skapere av, samt dilemmaer og motsetninger de opplever som samer, minoritet og urfolk. Det kommer også frem at samer har mye til felles. Likevel har hver samiske region sine kulturelle særtrekk, og de ulike miljøene har sine spesielle kulturuttrykk. Dokumentasjonen viser også at samer er moderne urfolk. Denne samtidsdokumentasjon er laget fra samisk perspektiv. 
 
Sosialantropolog og kulturprodusent Jorunn Eikjok står bak prosjektet sammen med fotograf Ola Røe. Fra før har de laget Ni- og Ti samiske tidsbilder med andre samarbeidspartnere. Det 11. tidsbildet er produsert i samarbeid med Varanger Samiske Museum og omhandler skeive samer/queer sámit. Les mer om prosjektet og Jorunn her.
 
Prosjektet er støttet av Norsk kulturråd/Kulturfondet og Sametinget.