Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
Digitalguiden
I digitalguiden formidles kulturminneområdet på en spennende og engasjerende måte. Her presenteres isens tilbaketrekning, unike utgravningsfunn, den samiske kulturens fremvekst og sagn og eventyr fra området. Digitale rekonstruksjoner viser hvordan det kan ha vært på Ceavccageaðgi/Mortensnes i eldre og yngre steinalder.
 
Last ned ifra iTunes:
Engelsk              Norsk              Samisk