Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
Joik i Varanger

– sjøsamiske joiketradisjoner

Museet har mottatt støtte til å kartlegge, dokumentere og spille inn varangerjoiker for fremtidig bevaring og formidling. Prosjektet er støttet av Kunnskapsdepartementet under Unesco-formål 2014, satsningsområde immateriell kulturarv (kr 120 000), og Sametinget, Kulturtiltak 2014 (kr 40 000).

Museet har for 2015 engasjert lokalhistoriker og joiker Øystein Nilsen til å dokumentere og joike. Innspilling av joikene er gjennomført i NRKs lydstudio i Vadsø, og NRK har sendt flere innslag på NRK-Finnmarks morgensendinger i mai 2015 der Øystein forteller og joiker. Prosjektet avsluttes i 2016.