Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
Nuorttanaste

Museet har mottatt kr 150 000 fra Norsk kulturråd til gjennomgang, katalogisering og digitalisering av lydopptak tilhørende privatarkivet etter John Ole Nilsen.

VSM  overtok i 2003 privatarkivet etter John Ole Nilsen (1914-1998). Nilsen var redaktør for den samiskspråklige avisa Nuorttanaste i perioden 1960-1992. Avisa ble stiftet i 1898 og er den eldste samiske avisa, den blir fremdeles gitt ut i dag.  Den har en spesiell plass i det samiske samfunnet på grunn av dens lange historie og fordi den var den aller første samiskspråklige avisa.

VSM har samarbeidet med Digforsk i Kautokeino og Samisk arkiv om digitalisering av lydfilene. Prosjektet er avsluttet i 2015.