Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Ny dokumentar om samisk historie!
SAMERNAS TID
Anbefales! Svensk tv, Sveriges utbildningsradio (UR) er ute med en rykende fersk dokumentarserie om samenes historie. Deler av serien er spilt inn her i Varanger med bidrag fra Varanger Samiske Museum. Serien er i tre deler, og vil sendes på NRK etterhvert. Se den på UR-Play nå! Lenke til nettstedet i hovedteksten.

Gå til UR-play her:
 
Fra UR-plays nettside:

Samernas tid
Det här är berättelsen om norra Europas urfolk och deras historia. Samernas historia som är intimt sammankopplad med Sveriges historia är okänd för de flesta. Samerna anpassade sig tidigt till en karg omgivning och byggde upp en jakt- och fångstexpertis som gjorde dem till viktiga handelspartners under vikingatiden. Serien beskriver hur samerna påverkades av kyrkans våldsamma kristningsprocess och av nationalstaternas kolonisation av de samiska markerna under tidigmodern tid. Situationen förvärras under 1900-talet då kolasamerna hamnar i Sovjetunionens grepp. Exploateringen av Sápmis naturtillgångar ökar och rasbiologernas ögon vänds mot samerna.


Publisert: 16.01.2018 av Mia Krogh