Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Åpent møte om Sannhetskommisjonen
TIRSDAG 13. FEBRUAR KL. 18 PÅ VSM
Stortinget har vedtatt å etablere en sannhetskommisjon som skal undersøke fornorskningspolitikken og den uretten som er begått mot samene og kvenene i Norge. Varanger Samiske Museum er vertskap når Sametinget inviterer til åpent møte: Nå kan DU komme med innspill til Sannhetskommisjonens mandat! Sametinget inviterer til åpne møter for å forankre Sannhetskommisjonen i det samiske samfunnet.
 
Tid og sted: Tirsdag 13. februar, kl. 18.00-20.00, Várjjat Sámi Musea, Varangerbotn


Publisert: 09.02.2018 av Mia Krogh