Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Lauvmakk og fjellrev – klimavinner og -taper?
klimaforskning i Varanger og overvåkningsprogrammet COAT
Blir det mye lauvmakk i år? Åpen dag om klimaforskninga i Nesseby. Jan Erik Knutsen forteller om de tre nye værstasjonene. Varanger samiske museum lørdag 23.2. kl. 13. I samarbeid med UiTs prosjekt www.coat.no


Publisert: 20.02.2019 av Mia Krogh