Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Glassperlekjede tilbakeført til Varanger Samiske Museum
Vi har fått en helt spesiell gjenstand tilbake til Nesseby. Det er et glassperlekjede, som ble samlet inn i Nesseby av emissær Lars Larsen i 1918 og solgt til Universitetets Etnografisk Museum i Oslo.

Smykket har vært oppbevart og utstilt på Norsk Folkemuseum på Bygdøy. Det er nå tilbakeført til vår samling og inngår som en del av vår basisutstillingen "Sjøsamene".

Perlesmykket var en av favorittgjenstandene plukket ut av lokalbefolkningen her i Nesseby gjennom Bååstede prosjektet. Bååstede (som betyr «tilbake» på sørsamisk) innebærer at halvparten av den samiske samlingen ved Norsk Folkemuseum, det vil si vel 2000 gjenstander, skal overføres til de seks museene som er under Sametingets forvaltning.

 Publisert: 13.12.2019 av Mia Krogh