Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Ledig vikariat som museumsleder
Várjjat Sámi Musea/Varanger Samiske Museum har ledig et 100 % vikariat fra februar - september 2020 som museumsleder/konservator.

Museumsleder vil ha ansvaret for daglig drift av museet:
 • økonomi
 • personell
 • planlegging
 • prosjekter
Museumsleder må også påregne andre og praktiske oppgaver. Museumsleder
rapporterer til direktøren for stiftelsen.
 
Vi søker en engasjert person med:
 • Prosjektledelse og ledererfaring generelt
 • Ønskelig med erfaring fra museumsarbeid
 • Kompetanse i samisk kulturhistorie
 • Kunnskap om og i samisk språk og kultur
 • Erfaring fra kulturminnevern
 • Personlig egnethet og samarbeidsevner vektlegges.
 • Søkere med annen utdannelse kan vurderes hvis andre kriterier oppfylles.

Spørsmål om stillingen rettes til museumsleder Karoline Trollvik på tlf: 95262153 eller direktør Mariann Wolmann Magga på tlf: 95262152. Søknad med CV samt
kopier av attester og referanser sendes elektronisk til: post@dvmv.no

Søknadsfrist: 07.01.2020
 
 
 


Publisert: 20.12.2019 av Mia Krogh