Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Temalørdag 11.1. Perlekjeder i Varanger
I forbindelse med at museet 1.12.2019 fikk tilbakeført perlekjede som ble samlet inn i Nesseby i 1918 arrangerer vi 11.1 temalørdag om perlekjeder i Varanger. Vi fokuserer på ulike historiske kjeder og moderne tolkninger. I samtale mellom Anu Forselius og Inger Anita Smuk får vi lære mer om bruken av perlekjeder i Varanger.
 
Arrangementet foregår fra kl. 13 - 15 lørdag 11. januar. Hjertelig velkommen!  
 Publisert: 06.01.2020 av Mia Krogh