Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Temadag om belter og skobånd
Velkommen til åpen dag om prosjektet «Kofter på tvers av tida»
Lørdag 8. februar kl. 12 på museet i Varangerbotn Vi viser gamle belter og bånd fra samlingen. Har du egne bånd å vise frem så ta dem gjerne med! Gratis servering. Velkommen!


Publisert: 14.01.2020 av Mia Krogh