Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Varanger årbok ønsker artikler
Tema: Nye tider i Varanger
I fjorårets bok (2019) fikk vi lese mye om hvordan man tok fatt på den nye tida etter andre verdenskrig. Med ungdommelig optimisme satte man i gang med å gjenoppbygge samfunnet rundt Varangerfjorden, og vi fikk et nytt Varanger sammenlignet med det som var før krigen. Nå ønsker vi å få vite mer om ”veien videre” – om næringsutvikling, om nye tider i arbeidslivet, om ungdomskultur og ungdomsopprør. Hvordan utviklet idretten og kulturlivet forøvrig seg? Merket man noe til ”den kalde krigen” her i Varanger? Hva var situasjonen for utviklinga av samisk identitet, av foreningsliv, politisk mønstring og kulturell «oppvåking»? I Nesseby ble arbeidet med å få på plass et sjøsamisk museum igangsatt allerede på 1970-tallet(?), og ble en realitet da kommunen kjøpte det private Amtmannsgammen museum i Varangerbotn i 1982, som ble til Varanger Samiske Museum. Kanskje noen har spennende historier knytta til det politiske arbeidet for å etablere både museet og kulturminneområdet på Ceavccagedge / Mortensnes, som åpnet i 1993? Kampen om plasseringen av det nye museumsbygget som åpnet i 1995? Eller hva med utviklinga av samisk barnehagetilbud og samisk i skolen gjennom hele skoleløpet? Fokus skal altså være på tida etter at gjenreisinga mer eller mindre var ferdig og fram til tusenårsskiftet. Velkommen som bidragsyter med tekst, foto eller med begge deler. Redaksjonskomiteen kan kontaktes, se hjemmesiden www.varangeraarbok.no


Publisert: 25.03.2020 av Mia Krogh