Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Varanger Samiske Museum fortsatt stengt
Etter anbefaling fra norske helsemyndigheter, og som et tiltak for å begrense spredningen av coronavirus, holder Varanger Samiske Museum fortsatt stengt inntil videre. Vi vil derfor tilby digitale museumsopplevelser på nettsiden og i sosiale medier, så følg med!
Publisert: 20.04.2020 av Mia Krogh