Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Duodji
Varanger Samiske Museum huser ikke bare eldre gjenstander, men har også en rikholdig samling med moderne duodji - samisk håndverk. Museets duodjisamling er basert på innkjøp som ble gjort etter to konkurranser i 2000 og 2005, som et ledd i museets arbeid med å bevare og formidle samisk håndverkstradisjon. Den faste utstillingen «Duodji» viser arbeider av høy kvalitet laget av samiske håndverkere (duodji-utøvere) i Russland, Finland, Sverige og Norge. Typisk for duodji er bruk av naturmaterialer som trevirke, horn/bein, skinn og ull m.m. Men også importert råstoff - først og fremst ulike typer metall. Her gis en mulighet til å se noen av gjenstandene som ikke er utstilt for publikum. Dukkene er laget av Salova-Galkina Zoja, skinnposen av Åse Klemensson og brudekronen av Inga Dagny Porsanger.
                                                          


Publisert: 15.05.2020 av Mia Krogh