Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Velkommen tilbake til Varanger Samiske Museum!
I tråd med nye retningslinjer fra myndighetene, åpner vi igjen fra og med 25. mai for besøkende med noen begrensninger: Alle som besøker museet må registrere seg på forhånd eller ved ankomst, for å muliggjøre smittesporing. Vask hender/håndspriting før og etter besøket. Hold minst en meters avstand til hverandre og til museets ansatte. Betaling i museumsbutikken skjer som hovedregel ved bruk av kontaktløse løsninger, som bankkort. Maksimalt 25 personer kan være inne på museet om gangen. Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand kan ikke besøke museet. Vi starter opp igjen med møteromsutleie, med visse begrensninger. Ta kontakt med museet for mer informasjon.


Publisert: 22.05.2020 av Mia Krogh