Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Gjør et digitalt museumsbesøk
I disse koronatider begynner vel de fleste av oss å bli godt bevandret i den digitale verden. Så hva med å gjøre et digitalt museumsbesøk? I DigitaltMuseum.no er det ingen reiserestriksjoner, og du kan fritt besøke flere av landets museer. Målet med DigitaltMuseum er at museenes samlinger skal være lett tilgjengelig for alle interesserte, uavhengig av tid og sted. Følg linken og ta et besøk!


Publisert: 29.05.2020 av Mia Krogh