Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Sommersesongen er i gang!
Fra mandag 15. juni til 16.august starter den offisielle sommersesongen på Varanger Samiske Museum. Det betyr at museet har åpent fra mandag til søndag, klokken 9.30-16.30. Mortensnes kulturminneområde vil åpne så snart den nye parkeringsplassen og området rundt museet står ferdig. Vi vil komme med mer informasjon når det nærmer seg. BURES BOAHTIN - VELKOMMEN!
Publisert: 12.06.2020 av Mia Krogh