Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Sommersesongen er i gang på Mortensnes!
Vi har nå fått klarsignal om at den nye parkeringsplassen på Mortensnes er klar til bruk. Det vil fremdeles være noe anleggsvirksomhet i området rundt museet, men vi starter sommersesongen fra og med 24. juni, og holder åpent fra 10.00 – 16.00 alle dager (ma.-søn). Vi ønsker alle hjertelig velkommen til et besøk i utstillingen, en vandring i det flotte kulturminneområdet eller å slå av en prat med kaffe og vafler. Vi minner samtidig om smitteverntiltakene ved museet: Alle som besøker museet må registrere seg på forhånd eller ved ankomst, for å muliggjøre smittesporing. Vask hender/håndspriting før og etter besøket. Hold minst en meters avstand til hverandre og til museets ansatte. Betaling i museumsbutikken skjer som hovedregel ved bruk av kontaktløse løsninger, som bankkort. Maksimalt 15 personer kan være inne på museet om gangen. Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand kan ikke besøke museet.


Publisert: 23.06.2020 av Mia Krogh