Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Vuonnamárkanat 2020 er avlyst
Årets Vuonnamárkanat er dessverre avlyst på grunn av koronapandemien. Etter et møte i august, med museumsleder Anne Marie Steinheim, kommunelege Kjell Magne Johnsen, ordfører Knut Store, administrasjonssjef Olaf Trosten, Anu Forselius, Roger Persson og Dag Broch, ble det i fellesskap bestemt at markedet avlyses. Mye arbeid har vært lagt ned for å legge til rette for et marked etter gjeldende smittevernregler, men det var enighet om at risikoen er for stor. For mer informasjon, se Vuonnamárkanats hjemmeside: https://www.facebook.com/vuonnamarkanat


Publisert: 31.08.2020 av Mia Krogh