Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Sankingsprosjektet fortsetter
Multebærplukking i Nesseby
Forskningsprosjektet om sanking i kystsamiske områder pågår fortsatt, til tross for noen korona-forsinkelser. VSM deltar i prosjektet som ønsker å se på betydningen av multebær før og nå, hvordan multebærplukkere forholder seg til omgivelsene, hvilke fortellinger som knytter seg til multebærplukkinga og hvordan multebæras betydning kan komme til uttrykk i språk, begreper og stedsnavn. Har du spørsmål eller noe du kan tenke deg å dele? Ta gjerne kontakt med Stine Rybråten på tlf. 48246480 eller e-post: stine.rybraten@nina.no eller Jorunn Jernsletten på VSM


Publisert: 29.09.2020 av Mia Krogh