Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Musea lea rabas juohke lávvardaga skábmamánus!
Musea lea rabas lávvardagaid dii. 10-15. Bure boahtin!


Almmuhan: 06.11.2020 av Mia Krogh