Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Åpningstider i desember
Museet er åpent mandag til lørdag klokka 10-15 til og med 23. desember Lørdag 12. desember kl. 10-15 Lørdag 19. desember 10-15 Bures boahtin! Velkommen!


Publisert: 07.12.2020 av Mia Krogh