Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Samisk festuke 2021
Program samisk festuke 2021 Onsdag 3/2 "Kofter på tvers av tida" - digitalt arrangement på Várjjat Sámi Musea - Varanger Samiske Museum sin facebookside Torsdag 4/2 "Tren på samisk - SÁMÁS JA LIHKAT" - digitalt arrangement på Isak Saba guovddáš sin facebookside Fredag 5/2 Skolens markering av Samefolkets dag - Nesseby oppvekstsenter Lørdag 6/2 kl.16 Digital markering av samefolkets dag med festkonsert og taler for dagen på Várjjat Sámi Musea - Varanger Samiske Museum sin facebookside Søndag 7/2 Digital joikekveld på Várjjat Sámi Musea - Varanger Samiske Museum sin facebookside Ellers; I forbindelse med Duhkoratta og Somá «kom å lek på samisk» publiseres det aktiviteter for barn og unge på Isak Saba senterets hjemmesider
Publisert: 02.02.2021 av Mia Krogh