Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

“Kofter på tvers av tida - skotøy og koftebruk i Nesseby 1920 – 2020”
Hvilket skotøy passer til kofta? Presentasjonen viser motesvingningene de siste 100 år: https://youtu.be/pVymfGX3Wjw


Publisert: 03.02.2021 av Mia Krogh