Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Koftesyersker i Nesseby
bildepresentasjon
Hva skulle vi gjort uten dyktige koftesyere? Presentasjonen hedrer damene som fortsatte å sy kofter, selv om det etter krigen ikke var så stor etterspørsel. De holdt fast ved den tradisjonelle kunnskapen og kunne gi den videre, slik at koftesøm igjen er blitt vanlig i flere familier i Nesseby. https://youtu.be/cv8qVthr9tQ - norsk


Publisert: 08.03.2021 av Mia Krogh