Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Åpning av oppgradert museumsområde på Ceavccagea?ge / Mortensnes
Várjjat Sámi Musea – Varanger Samiske Museum inviterer til åpning av nytt parkeringsanlegg og oppgradert museumsområde med sitteplasser, stier, nye informasjonspunkter og et flott landhevingsmonument, tilknyttet Ceavccagea?ge / Mortensnes kulturminneområde på fredag den 20. august klokka 13. Stedet er en del av nasjonal turistveg Varanger og prosjektet er et samarbeid mellom Nasjonal Turistveg, Unjárgga gielda / Nesseby kommune, Sámediggi /Sametinget og Várjjat Sámi Musea – Varanger Samiske Museum. Program for dagen: - Velkommen v/ museumsleder VSM Ingvild Marie Bjørnå Pettersen og direktør i Tana og Varanger Museumssiida Mariann Wollmann Magga - Kulturinnslag v/ Emilie Olsen Kjerstad elev ved Nesseby kulturskole - Tale v/ Audhild Schanche - Tale v/ landskapsarkitekt Inge Dahlman, Asplan Viak - Offisiell åpning av anlegget v/ varaordfører i Unjargga gielda / Nesseby kommune Hanne Iversen Noste og sametingsråd Silje Muotka - Joik v/ Øystein Nilsen - Servering av kaffe og kaker. Publikum inviteres til å ta en vandring i det oppgraderte området og å se utstillingen Luondu – bassi eanadat – hellig landskap inne i museumsbygget Bures boahtin! Velkommen!


Publisert: 19.08.2021 av Mia Krogh