Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Ny nettutstilling
Kofter på tvers av tida
 
Samiske kofter, fornorsking og vitalisering i Nesseby 1920-2020.
Bilder fra Vuonnamárkanat og samefolkets dag.
https://nessebykofter.no/
 
 
 

 
 Publisert: 19.10.2021 av Mia Krogh