Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Bjørkli-seminaret 2021
I forbindelse med at Nessebys store sønn, Thorbjørn, plutselig fyller 80 år, inviterer vi til feiring og markering gjennom et litterært seminar. Sted: Varanger samiske museum/Várjjat Sámi Musea, Varangerbotn/Vuonnabahta. Tid: Lørdag 13. november kl 11. Påmelding: Pga matbestilling må vi ha påmelding til Ingvild Marie Bjørnå Pettersen på Ingvild.Pettersen@dvmv.no innen mandag 8. november. Program: 10.30: Mingling. 11.00 Det ønskes velkommen. 11.05 Ingvild Marie Bjørnå Pettersen, museajo?iheaddji/museumsleder: «Jubilantens betydning for bildesamlingen ved museet.» 11.25 Harald G. Sunde, direktør/hoavda, Beallje?ohkka Innovation: «Lokalhistoriske utgivelser gjennom 25 år - en kavalkade gjennom labyrinter, bombevær, overvåkning og etterretning; jubilantens vei fra bass’vjel til dreng.» 11.40 Jakob Mikkelsen, Kramvik: En hyllest – med og uten musikk - til jubilanten. 11.50 Det spises. 12.30 Ingjerd Tjelle, forfatter, Vadsø: «Historier nedenfra» 12.55 Steinar Wikan, lokalhistoriker, tidl museumsbestyrer, Svanvik: «Hva var det med boka om Noatun som gjorde den til en salgsvinner?» 13.20 Einar Niemi, professor emeritus, Universitetet i Tromsø/Norges arktiske universitet: «Bruk og misbruk av lokalhistorien, i skjæringsfeltet mellom politikk og faghistorie» 13.45 Kåre Tannvik, gründer: «Fra film og video via dødsskyer til historisk formidling; om 40 års gjensidig belastende samarbeid med jubilanten.» 14.30 Offisiell markering avsluttes Arrangører: Kåre og Harald i samarbeid med Varanger samiske museum.


Publisert: 26.10.2021 av Mia Krogh