Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Bååstede - tilbakeføring av samisk kulturarv
2000 gjenstander skal tilbake til Sápmi
Dette er en historisk avtale som kun har sitt sidestykke internasjonalt. Varanger Samiske Museum igangsetter i disse dager aktiviteter og opplegg for å formidle og forankre Bååstede i Nesseby. Vi arbeider nå med et opplegg for alle skoleelevene i kommunen, og har også invitert øvrige innbyggere til infomøter og arbeidsseminar.

Bååstede betyr 'tilbake' på sørsamisk, og er en tilbakeføringsavtale for samisk museumsmateriale signert av tre parter: Norsk folkemuseum og Kulturhistorisk museum - som begge er nåværende eiere av gjenstandene, og Sametinget. Halvparten av samlingen - vel 2000 gjenstander - skal overføres til de seks samiske museumsstiftelsene underlagt Sametingets forvaltning. Dette er en historisk begivenhet! Et nasjonalmuseum overfører - repatrierer - kulturhistorisk materiale tilbake til de opprinnelige eierne, det samiske folk!
 
For nessebyværinger betyr det at vi skal få tilbake 80-90 gjenstander som i dag ligger på Norsk folkemuseum. Vi ønsker å inkludere innbyggerne i prosessen, og har invitert til flere Bååstede-møter.
 
Les mer om Bååstede på folkemuseets hjemmeside 
 
Les rapporten/utredningen her
 
Les mer om Bååstede på Sametingets hjemmeside
 
 
Bildet: Gjenstander vi allerede har utstilt er aktuelle for tilbakeføring. Disse er utlånt av Norsk folkemuseum. Det er den juridiske eiendomsretten vi da snakker om. Foto: HP/Várjjat Sámi Musea.


Publisert: 09.11.2015 av Mia Krogh