Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Finnmarksløpet nærmer seg!
SJEKKPUNKT VARANGERBOTN - HVA SKJER PÅ MUSEET
Løpet starter lørdag 5. mars i Alta. Hundespannene ventes inn til hoveddag på sjekkpunkt Varangerbotn onsdag 9. mars. Første spann til Varangerbotn mottar en premie fra Varanger Samiske Museum i form av våre utgivelser, dvs en ganske stor bokpakke spekket med spennende info om Varangers kulturhistorie! God lesning, første spann - og godt løp til dere alle både to- og firbeinte!

Museets program under Finnmarksløpet 2016
  • Museet gjennomfører sneskulpturprosjekt med 8. klasse ved Nesseby oppvekstsenter, årlig prosjekt. Arbeidet starter denne uka og skulpturene skal være ferdige til selve løpet
  • Mandag 7. mars: Utendørskonsert i regi av SceneFinnmark utenfor museet på kvelden, som en del av kulturprogrammet som følger FM-løpet
  • Tirsdag 8. mars: 8. mars-arrangement ved museet på kvelden, ved den lokale 8.mars-komiteen
  • Onsdag 9. mars: hoveddagen for sjekkpunkt Varangerbotn, som ligger i museets utendørsområde  - Da har museet åpent fra kl 10-18: utstillinger, museumsbutikk, enkel kafé
  • Skoleklasser kommer til museet i skoletida og har diverse aktiviteter som skolen selv organiserer 
Museets utgivelser - bøker - deles ut som premie til første spann til Varangerbotn!
 
 
BURES BOAHTIN - VELKOMMEN TIL ARRANGEMENT!


Publisert: 29.02.2016 av Mia Krogh