Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Strikkefestival i februar 2017
VI TRENGER BIDRAG FRA DEG!
Isak Saba senteret og Varanger Samiske Museum samarbeider om en strikkefestival til neste år. Det blir både utstilling og aktiviteter. Vi er tidlig ute med info for å få inn produkter å stille ut. Det kan være gammelt, nytt, egendesignet, produkter med Nessebymotiv, mm. Historien rundt produktet er også spennende og tas i mot sammen med gjenstanden.

Strikkating kan leveres både til Isak Saba senteret og til museet. Skriv gjerne ned informasjon om produktet eller den gode historien som hører til, på forhånd. Hvis du ikke er glad i å skrive kan fortellingen din nedskrives av oss. Isak Saba senteret sørger for samisk tekst. 
 
Velkommen til festival i februar neste år - og velkommen med strikkating og historier!
 
Les invitasjon på samisk her
 


Publisert: 08.11.2016 av Mia Krogh