Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
Om museet

Varanger Samiske Museum er et sjøsamisk museum. Museet dokumenterer og formidler den sjøsamiske kulturhistorien i Varanger, samisk forhistorie og samisk samtid. I tillegg er samisk brukskunst og håndverk - duodji - et viktig satsningsområde. Finnmarks forhistorie og arkeologi formidles også gjennom basisutstillinga "Sjøsamene".

 Tilbud:

  • Museumskafé med salg av kaffe  og vafler i sommersesongen
  • Trådløs internett
  • Museumsbutikk
  • Utendørs og innendørs lekeplass
  • Faste og midlertidige utstillinger
  • Møteromsutleie

Museets hovedbygg ble satt opp i 1994 og har en spennende arkitektur som tar utgangspunkt i tradisjonell samisk byggeskikk og det omkringliggende landskapet.

I tillegg til utstillinger fungerer museet også som kulturhus for lokalbefolkningen med mange ulike arrangementer i løpet av året. Se også våre nettutstillinger: Nettsiden luondu.no forteller om kulturminneområdet, nettstedet saivu.com forteller om samisk tro og mytologi.

Kulturminneområdet Ceavccageađge/Mortensnes formidles av oss. Her er museumsbygg med utstilling og butikk, salg av kaffe og vafler, åpent i sommersesongen. En tilrettelagt sti tar vandreren gjennom 10.000-års kulturhistorie som forteller om kontinuerlig bosetning fra steinalder fram til i dag, med hustufter, graver og offerplasser. Området er unikt i Europa og beretter om sentrale aspekter ved utviklingen av samisk kultur.

Vil du vite mer om vår virksomhet? Les årsrapportene.

Museet er en del av stiftelsen Tana og Varanger museumssiida. Les mer om siidaen og de andre museene ved å klikke på etikettene øverst oppe på siden.