Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
Prosjekter
Museet har flere eksternt finansierte prosjekter i gang. Vi er avhengig av ekstern finansiering for å kunne gjennomføre ekstraordinære tiltak, men også tiltak som anses som en del av daglig museumsdrift - rett og slett fordi museet har få ansatte og stramt driftsbudsjett. Vi har følgende prosjekter i gang i 2016:
Vi har også interne prosjekter som ikke mottar ekstern finansiering:
  • Parkprosjekt VSM - utvikling av utendørsområdet til museet - KOBLES MED INFOPKT FOR NASJONALPARK
Les mer om de ulike prosjektene ved å klikke på prosjekttittel.
 
Avsluttede prosjekter