Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
Prošeavttat

Prošeavttat

Museas leat moadde olgguldas ruhtaduvvon prošeavttat jođus. Olu musea doaimmat leat olgguldas ruohtadeamen duohken – go museas leat unnán bargit ja čavges bušeahttat.
 
Mis leat čuovvovaš prošeakta jođus 2019:s

"Gávttit áiggiid čađa". Mo gáktegeavaheapmi lea rievdan maŋimus 100 jagis, ja mo dat lea čadnojuvvon dáruiduhttin- ja ealáskahttin-proseassaide. Ruhtaduvvon Norgga Kulturráđis 2019-2021.