Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
Bååstede - tilbakeføring av samisk kulturarv

2000 gjenstander skal tilbake til Sápmi 

Dette er en historisk avtale som kun har sitt sidestykke internasjonalt. Varanger Samiske Museum igangsatte høsten 2015 aktiviteter og opplegg for å  formidle og forankre Bååstede i Nesseby. Alle skoleelevene i kommunen ble invitert til opplegg, og også øvrige innbyggere ble invitert til infomøter og arbeidsseminar. Arbeidet fortsetter i 2016 og 2017.
 
Bååstede betyr "tilbake" på sørsamisk, og er en tilbakeføringsavtale for samisk museumsmateriale signert av tre parter: Norsk folkemuseum og Kulturhistorisk museum i Oslo - som begge er nåværende eiere av gjenstandene, og Sametinget. Halvparten av samlingen - vel 2000 gjenstander - skal overføres til de seks samiske museumsstiftelsene underlagt Sametingets forvaltning. Dette er en historisk begivenhet! Et nasjonalmuseum overfører - repatrierer - kulturhistorisk materiale tilbake til de opprinnelige eierne, det samiske folk!
 
For nessebyværinger betyr det at vi skal få tilbake 80-90 gjenstander som i dag ligger på Norsk folkemuseum. Vi ønsker å inkludere innbyggerne, og har gjennomført flere Bååstedemøter.
 
Les mer om Bååstede på folkemuseets hjemmeside.
 
Les rapporten fra utredningen her.
 
Les mer om Bååstede på Sametingets hjemmeside.
 
Bildet: Gjenstander vi allerede har utstilt er aktuelle for tilbakeføring. Disse er utlånt av Norsk folkemuseum. Foto: HP/Várjjat Sámi Musea.