Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
Tilbud til skoler og barnehager
Skolen
Vi tilbyr sju tema for skoleåret 2017-2018 - priser er oppgitt i de ulike beskrivelsene:
I tillegg tilpasser vi de fleste tema innen forhistorie og sjøsamisk kulturhistorie etter skolens ønske.Vi tilbyr også ordinær omvisning i basisutstillinga "Sjøsamene". På forespørsel, og tilpasset de ressursene vi har tilgjengelig, kan vi formidle andre særtema.

Videregående skoler, voksenopplæring og andre kan også be om tilpassede opplegg hos oss. 

Barnehagen
Vi tilbyr tre opplegg for barnehageåret 2017-2018, klikk her.

 
E-post med tilbud går ut til skolene i juni, med påminning i august - følg med!

Bestille opplegg:
For bestilling og informasjon om priser kontakt:
tlf: 410 70 050 eller e-post vsm-info@dvmv.no