Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
Tilbud til skoler og barnehager
Skolen
Vi tilbyr sju tema for skoleåret 2015-2016:
I tillegg tilpasser vi de fleste tema innen forhistorie og sjøsamisk kulturhistorie etter skolens ønske.Vi tilbyr også ordinær omvisning i basisutstillinga "Sjøsamene". På forespørsel, og tilpasset de ressursene vi har tilgjengelig, kan vi formidle andre særtema.

Videregående skoler, voksenopplæring og andre kan også be om tilpassede opplegg hos oss. 

Barnehagen
Vi tilbyr tre opplegg for barnehageåret 2015-2016, klikk her.

 
E-post med tilbud går ut til skolene i juni, med påminning i august - følg med!

Bestille opplegg:
For bestilling og informasjon om priser kontakt:
Formidler Ingvild Bjørnå Pettersen tlf 952 62 153 / epost: ingvild.pettersen@dvmv.no Samiskspråklig formidler Elle Smuk tlf 952 62 150 / epost: elle.smuk@dvmv.no