Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
Vuonnamárkanat

Vuonnamárkanat er et salgsmarked som finner sted årlig på en lørdag i overgangen mellom august og september. 

I 2021 arrangeres markedet den 4. september!

En av grunnpilarene i markedet er en tydelig samisk profil; Vuonnamárkanat skal være et samisk møtested, en arena der det skal være naturlig å snakke samisk, å se samisk tekst og bruke kofte. Fokus på språk og oppfordring til å ta i bruk kofta er sentrale elementer ved markedet.

For å oppmuntre til koftebruk arrangeres det hvert år en koftekonkurranse, der alle som har på seg kofte kan melde seg på og være med i trekningen om pengepremier. Selgere oppfordres til å bruke både samisk og norsk når de reklamerer for produktene sine. Dette er et ledd i styrking og revitalisering av samisk språk og kultur.

Videre ligger det et ønske om å etablere et lokalt, regionalt og internasjonalt møtested for videreføring av kulturelle verdier og styrking av lokal og regional samisk identitet bak etableringen av det moderne Vuonnamárkanat.

Et av målene til Vuonnamárkanat er å gi småprodusenter en markedsførings- og salgsarena, og slik bidra til at tradisjoner og kunnskap knyttet til sanking av naturprodukter, videreforedling av produkter, lokale/regionale matskikker og ikke minst duodji/husflid, tas vare på og utvikles. 

For påmelding og program se kantmenyen til venstre.