Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
Program

Várjjat Sámi Musea, Varangerbotn 30.-31. august

30. august

17.00-22.00  Sáhkku-kafè, turnering, konsert


31. august

10.00-16.00  salgsboder og aktiviteter

Vinn 10 000 kr ha på kofta og registrèr deg i Isak Saba-senteret sin salgsbod

1.premie barn 1000 kr, 1. Premie voksne over 16 år 10000 kr

12.30 Fortellerstund på samisk

13.30 Samisk tovedsbue – Tapt kunnskap om særegen tradisjon. Foredrag og prøv bueskyting

15.00 Joikekonsert

15.40 Prisutdelinger