Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
Entrance fee

 
Adults:                           NOK 100,-
Children under 6 yrs:     FREE ENTRANCE
Children 6-16 yrs:          NOK 30,-
Groups 10+:                   NOK 70/pers.
 
Students / Seniors:         NOK 50,-